NOVINKY

Výuka sebeobranných systémů
• Veřejné hodiny reálné sebeobrany každou středu od 19h na adrese AGOGE GYM, Na Jarově 2424/2 – Praha 3 130 00.
(Reálná sebeobrana je obecné označení pro sebeobranu zaměřenou na efektivní řešení skutečných konfliktů. Toto striktní zaměření je určující pro obsah i způsob výcviku) 

• Vyhledávání nežádoucí skryté elektroniky