Sebeobrana

Zabezpečovací systémy detekují narušení definovaných zón vašeho majetku a pomáhají chránit před neoprávněným vniknutím. Jak si však počít v situaci, kdy dojde k potenciálnímu či dokonce nevyhnutelnému osobnímu útoku a zachovat přitom chladnou hlavu? V rámci zajištění bezpečí Vašeho i Vašich blízkých nabízíme kurzy sebeobrany obsahující dva neoddělitelné aspekty:

Teoretická příprava:
• předpoklad možného přicházejícího útoku
• uvědomění si jediné výhody oběti – moment překvapení
• uvědomění si faktu, že ve valné většině případů je jedinou možností úspěchu vyvinutí agrese větší, než je útočníkova
• překonání odporu z ublížení druhému, jenž může být jediným možným východiskem

Praktická příprava:
• simulace reálných situací
• odvrácení útoku
• čelení útoku
• zautomatizování technik sebeobrany (postojů, pohybů,..)

Pod záštitou Josefa Tomana
IDF Krav Maga Special Forces, Defensive Tactical Expert